شرکت ساغر گستر هستی

هرجا کیفیت با خدمات توام است نام ساغر گستر هستی تداعی می شود


تقویت سازه با کاشت میلگرد و بولت

چسب کاشت میلگرد کالم آلمان kalm

چسب کاشت میلگرد کالم آلمان kalm

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کارتون

اجرای کاشت میلگرد نمره 32 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

اجرای کاشت میلگرد نمره 32 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اجرای کاشت میلگرد نمره 18 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

اجرای کاشت میلگرد نمره 18 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اجرای کاشت میلگرد نمره 28 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

اجرای کاشت میلگرد نمره 28 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اجرای کاشت میلگرد نمره 25 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

اجرای کاشت میلگرد نمره 25 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اجرای کاشت میلگرد نمره 22 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

اجرای کاشت میلگرد نمره 22 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اجرای کاشت میلگرد نمره 20 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

اجرای کاشت میلگرد نمره 20 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اجرای کاشت میلگرد نمره 16 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

اجرای کاشت میلگرد نمره 16 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اجرای کاشت میلگرد نمره 14 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

اجرای کاشت میلگرد نمره 14 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اجرای کاشت میلگرد نمره 12 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

اجرای کاشت میلگرد نمره 12 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اجرای کاشت میلگرد نمره 10 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

اجرای کاشت میلگرد نمره 10 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اجرای کاشت میلگرد نمره 8 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

اجرای کاشت میلگرد نمره 8 با چسب آلمانی ممو شرکت memo

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

چسب کاشت بولت

چسب کاشت بولت

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 کارتون


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس ساغر گستر هستی

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-خیابان ولنجک - انتهای کوچه 12 - پلاک 20 - واحد 1

تلفن : 021-22428675~8

وب سایت : www.saghargostar.ir


جستجو درمحصولات

مقالات علمی و پژوهشی رنگ نانو

کاتالوگ ها

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص زلزله

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص مقاوم سازی

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص چسب های تانژیت PVC

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.saghargostar.ir