شرکت ساغر گستر هستی

هرجا کیفیت با خدمات توام است نام ساغر گستر هستی تداعی می شود


دستگاه هشدار دهنده زلزله

دستگاه هشدار دهنده زلزله امریکایی

دستگاه هشدار دهنده زلزله امریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 20 دستگاه

سیستم هوشمند قطع اتوماتیک گاز حساس امواج به زلزله

سیستم هوشمند قطع اتوماتیک گاز حساس امواج به زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

سیستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله

سیستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه هشدار دهنده زلزله خانگی ایرانی

دستگاه هشدار دهنده زلزله خانگی ایرانی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع کننده مرکزی گاز ساختمان در هنگام زلزله

دستگاه قطع کننده مرکزی گاز ساختمان در هنگام زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه حساس به امواج زلزله گاز قطع کن

دستگاه حساس به امواج زلزله گاز قطع کن

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع کن گاز الکترونیکی حساس به امواج زلزله

دستگاه قطع کن گاز الکترونیکی حساس به امواج زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس به زلزله

دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس به زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه هشدار زلزله هوشمند

دستگاه هشدار زلزله هوشمند

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه لرزه نگار هوشمند S.G.H

دستگاه لرزه نگار هوشمند S.G.H

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه الکترونیک قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله

دستگاه الکترونیک قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه اعلام زلزله خانگی ایرانی

دستگاه اعلام زلزله خانگی ایرانی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه زلزله سنج خانگی ابرانی AQC

دستگاه زلزله سنج خانگی ابرانی AQC

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس به زلزله

دستگاه قطع اتوماتیک گاز حساس به زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

قطع کننده خودکار گاز همگانی حساس به امواج اولیه زلزله

قطع کننده خودکار گاز همگانی حساس به امواج اولیه زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

سیستم الکترونیکی قطع اتومانیک گاز قبل از وقوع زلزله

سیستم الکترونیکی قطع اتومانیک گاز قبل از وقوع زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه اعلام امواج زلزله هوشمند

دستگاه اعلام امواج زلزله هوشمند

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع کن گاز همگانی حساس به امواج اولیه زلزله

دستگاه قطع کن گاز همگانی حساس به امواج اولیه زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

سنسور هشدار دهنده زلزله

سنسور هشدار دهنده زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

شیر قطع کن گاز هنگام زلزله

شیر قطع کن گاز هنگام زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس ساغر گستر هستی

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-خیابان ولنجک - انتهای کوچه 12 - پلاک 20 - واحد 1

تلفن : 021-22428675~8

وب سایت : www.saghargostar.ir


جستجو درمحصولات

مقالات علمی و پژوهشی رنگ نانو

کاتالوگ ها

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص زلزله

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص مقاوم سازی

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص چسب های تانژیت PVC

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.saghargostar.ir