شرکت ساغر گستر هستی

هرجا کیفیت با خدمات توام است نام ساغر گستر هستی تداعی می شود


دستگاه هشدار دهنده زلزله

دستگاه قطع اتوماتیک جریان گاز

دستگاه قطع اتوماتیک جریان گاز

5,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

سیستم هوشمند قطع اتوماتیک گاز حساس امواج به زلزله

سیستم هوشمند قطع اتوماتیک گاز حساس امواج به زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه هشدار دهنده زلزله امریکایی

دستگاه هشدار دهنده زلزله امریکایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 20 دستگاه

سیستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله

سیستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه هشدار دهنده زلزله خانگی ایرانی

دستگاه هشدار دهنده زلزله خانگی ایرانی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع کننده مرکزی گاز ساختمان در هنگام زلزله

دستگاه قطع کننده مرکزی گاز ساختمان در هنگام زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه حساس به امواج زلزله گاز قطع کن

دستگاه حساس به امواج زلزله گاز قطع کن

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه زلزله سنج ایرانی

دستگاه زلزله سنج ایرانی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه اعلام امواج p زلزله

دستگاه اعلام امواج p زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه هشدار زلزله اروپایی

دستگاه هشدار زلزله اروپایی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع اتوماتیک گاز شرکت ایمن زلزله سدید

دستگاه قطع اتوماتیک گاز شرکت ایمن زلزله سدید

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه هشدار دهنده زلزله با سنسور p

دستگاه هشدار دهنده زلزله با سنسور p

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه هوشمند اعلام زلزله

دستگاه هوشمند اعلام زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

سییستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز در هنگام زلزله

سییستم الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز در هنگام زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع کننده گاز شرکت ایمن زلزله سدید

دستگاه قطع کننده گاز شرکت ایمن زلزله سدید

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

سنسور قطع کن آسانسور حساس به زلزله

سنسور قطع کن آسانسور حساس به زلزله

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه قطع کن گاز برقی مرکزی ساختمان

دستگاه قطع کن گاز برقی مرکزی ساختمان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

دستگاه تشخیص زلزله AQC

دستگاه تشخیص زلزله AQC

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس ساغر گستر هستی

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-خیابان ولنجک - انتهای کوچه 12 - پلاک 20 - واحد 1

تلفن : 021-22428675~8

وب سایت : www.saghargostar.ir


جستجو درمحصولات

مقالات علمی و پژوهشی رنگ نانو

کاتالوگ ها

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص زلزله

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص مقاوم سازی

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص چسب های تانژیت PVC

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.saghargostar.ir