شرکت ساغر گستر هستی

هرجا کیفیت با خدمات توام است نام ساغر گستر هستی تداعی می شود


سقف کرمیت ( تیرچه فلزی با جان باز )

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 5 متر

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 5 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 9 متر

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 9 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 6 متر

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 6 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

سقف کرمیت 20 سانت تا طول 4 متر

سقف کرمیت 20 سانت تا طول 4 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

سقف کرمیت 20 سانت تا طول 3 متر

سقف کرمیت 20 سانت تا طول 3 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 7/5 متر

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 7/5 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 11 متر

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 11 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 12 متر

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 12 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 11 متر

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 11 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 7/5 متر

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 7/5 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 7 متر

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 7 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 12/5 متر

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 12/5 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 10/5 متر

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 10/5 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 13 متر

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 13 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 9 متر

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 9 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 5 متر

تیرچه کرمیت 25 سانت تا دهانه 5 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 7 متر

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 7 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

تیرچه کرمیت 20 سانت تا دهانه 4 متر

تیرچه کرمیت 20 سانت تا دهانه 4 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

سقف کرمیت 20 سانت تا طول 3/5 متر

سقف کرمیت 20 سانت تا طول 3/5 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 10 متر

سقف کرمیت 25 سانت تا طول 10 متر

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر مربع


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس ساغر گستر هستی

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-خیابان ولنجک - انتهای کوچه 12 - پلاک 20 - واحد 1

تلفن : 021-22428675~8

وب سایت : www.saghargostar.ir


جستجو درمحصولات

مقالات علمی و پژوهشی رنگ نانو

کاتالوگ ها

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص زلزله

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص مقاوم سازی

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص چسب های تانژیت PVC

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.saghargostar.ir