شرکت ساغر گستر هستی

هرجا کیفیت با خدمات توام است نام ساغر گستر هستی تداعی می شود


چسب های PVC ( تانژیت،تانگیت،پاتکس )

تانژیت آلمان 1000 گرمی

تانژیت آلمان 1000 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 950 گرمی

تانژیت آلمان 950 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 300 گرمی

تانژیت آلمان 300 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 250 گرمی

تانژیت آلمان 250 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 100 گرمی

تانژیت آلمان 100 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 350 گرمی

تانژیت آلمان 350 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 400 گرمی

تانژیت آلمان 400 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 450 گرمی

تانژیت آلمان 450 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 550 گرمی

تانژیت آلمان 550 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 600 گرمی

تانژیت آلمان 600 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 650 گرمی

تانژیت آلمان 650 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 750 گرمی

تانژیت آلمان 750 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 800 گرمی

تانژیت آلمان 800 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 850 گرمی

تانژیت آلمان 850 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 900 گرمی

تانژیت آلمان 900 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 500 گرمی

تانژیت آلمان 500 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 200 گرمی

تانژیت آلمان 200 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

تانژیت آلمان 700 گرمی

تانژیت آلمان 700 گرمی

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد

چسب اصلی تانژیت آلمان

چسب اصلی تانژیت آلمان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

چسب تانژیت قوطی اصلی آلمان

چسب تانژیت قوطی اصلی آلمان

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 12 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس ساغر گستر هستی

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 1-خیابان ولنجک - انتهای کوچه 12 - پلاک 20 - واحد 1

تلفن : 021-22428675~8

وب سایت : www.saghargostar.ir


جستجو درمحصولات

مقالات علمی و پژوهشی رنگ نانو

کاتالوگ ها

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص زلزله

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص مقاوم سازی

 

مقالات علمی و پژوهشی در خصوص چسب های تانژیت PVC

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-22428675~8

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.saghargostar.ir